Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie

AKTUALNOŚCI, strona 4:

Oferta pracy

Utworzono dnia 25.05.2021

OFERTA PRACY!

Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzezawie poszukuje kandydatów na stanowisko Inkasent - Odczytywacz wodomierzy. Termin składania CV na dziennik podawczy GZGK w Rzezawie wyznacza się do dnia 14.06.2021 r. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej, zaadresowanej kopercie.

Szczegóły dotyczące zakresu obowiązków oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych na stanowisku dostępne są na stronie internetowej BIP: https://bip.malopolska.pl/gzgkrzezawa,a,1940088,ogloszenie-o-prace.html

Pytania dotyczące naboru proszę kierować bezpośrednio do mgr inż. Sebastiana Konopka - Kierownika GZGK w Rzezawie - nr tel.: 605 262 893

czytaj dalej na temat: Oferta pracy

Wesołego Alleluja!

Utworzono dnia 01.04.2021

Ograniczenia w obsłudze interesantów w GZGK w Rzezawie

Utworzono dnia 19.03.2021

Szanowni Państwo !

Obecnie kluczowe znacznie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. Jednym z najważniejszych zaleceń wszystkich służb epidemiologicznych jest silna rekomendacja pozostawania w domach i ograniczenie spotkań. Dlatego w trosce o wspólne bezpieczeństwo od poniedziałku 22 marca 2021 r. do odwołania Urząd Gminy Rzezawa oraz podległe mu jednostki całkowicie ograniczają bezpośrednią obsługę interesantów!!! W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo urząd będzie dostępny tylko dla pracowników.

- DO ODWOŁANIA URZĄD GMINY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RZEZAWIE NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ MIESZKAŃCÓW (wyjątkiem jest rejestracja zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego)

- Urzędnicy będą pracowali, by załatwić (w miarę możliwości) sprawy mieszkańców drogą telefoniczną, elektroniczną: 14 648 48 12, gzgk@rzezawa.pl.

W tej trudej i wyjątkowej sytuacji liczymy na zrozumienie mieszkańców gminy Rzezawa i apelujemy o dostosowanie się do wszelkich zaleceń.

Zostańmy w domu!!!
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższych. Nie bądźmy obojętni na drugiego człowieka, dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie. Proszę zwróćcie szczególną uwagę na ludzi starszych i osamotnionych, którzy być może potrzebują wsparcia i pomocy z naszej strony. 

Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można składać elektronicznie za posrednictwem poczty email: gzgk@rzezawa.pl.

Informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy urzędu po numerami:

- Sekretariat: 14 648 48 00
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze, Dobry Start, KDR): 14 648 48 03
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (pomoc społeczna): 14 648 48 04
- Podatki: 14 648 48 06
- Gospodarowanie Odpaami Komunalnymi: 14 648 48 07
- Kasa:14 648 48 8
- Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody osobiste: 14 648 48 10
- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej: 14 648 48 12
- Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli (księgowość, płace): 14 648 48 15
- Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli (kadry, stypendia, dowóz uczniów, młodociani): 14 648 48 16
- Dzaiałaność Gospodarcza: 14 648 48 18
- Rolnictwo: 14 648 48 21
- Budownictwo: 14 648 48 22

- Inwestycje: 14 648 48 26
- Ochrona środowiska, Drogownictwo: 14 648 48 27

czytaj dalej na temat: Ograniczenia w obsłudze interesantów w GZGK w Rzezawie

ZAWIADOMIENIE O BRAKU WODY

Utworzono dnia 16.03.2021

ZAWIADOMIENIE O BRAKU WODY

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie informuje, że w dniu 18.03.2021 r. (tj. czwartek) od godziny 8:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Łazy-Kiebło. Wyłącznie wody spowodowane jest koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej DN 90 PCV.

                             Za wynikłe utrudnienia, przepraszamy.

czytaj dalej na temat: ZAWIADOMIENIE O BRAKU WODY

ODCZYT WODOMIERZA

Utworzono dnia 12.11.2020

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z zaleceniami dotyczącymi zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, jakie zostały wprowadzone w dniu 21.12.2020r., Inkasenci mają ograniczone możliwości odczytywania stanów wodomierzy w Państwa domach. Zgodnie z okresami rozliczeniowymi Inkasenci będą wychodzić w teren, jednak w trosce o wzajemne bezpieczeństwo nie będą wchodzić do pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze. Zawiadomienia o podanie stanów wodomierza będą zostawiać w Państwa skrzynkach pocztowych.

Prosimy o podawanie RZECZYWISTYCH odczytów we własnym zakresie:

1. Poprzez formularz odczytu wodomierza, który dostępny jest na stronie zakładu: www.gzgk.rzezawa.pl, (zakładaka: Podaj stan wodomierza)
2. Mailowo: na adres odczyt@gzgk.rzezawa.pl
- w mailu należy podać: stan wodomierza oraz dane odbiorcy usług (Imię, Nazwisko, Adres budyku oraz kontakt telefoniczny (w przypadku konieczności wyjaśnień)),
3. Telefonicznie pod numer GZGK w Rzezawie: (14) 648 48 12 lub (14) 685 85 65
- godziny pracy GZGK w Rzezawie: Poniedziałek: 9:00-17:00, Wtorek-Piątek: 7:00-15:00.

Prosimy o podawanie odczytów wodomierzy w terminie zgodnym z rozpiską tras dla poszczególnych miejscowości:

Prosimy o podawanie odczytów wodomierzy w terminie zgodnym z rozpiską tras dla poszczególnych miejscowości:
     - KRZECZÓW – po 05.03.2021 r., po 05.05.2021 r., po 05.07.2021 r.,
     - BOREK – po 12.03.2021 r., po 12.05.2021 r., po 12.07.2021 r.,
     - DĄBRÓWKA – po 16.03.2021 r., po 16.05.2021 r., po 16.07.2021 r.,
     - DĘBINA – po 19.03.2021 r., po 19.05.2021 r., po 19.07.2021 r.,
     - OKULICE -  po 19.03.2021 r., po 19.05.2021 r., po 19.07.2021 r.,
     - BRATUCICE – po 21.03.2021 r., po 21.05.2021 r., po 21.07.2021 r.,
     - JODŁÓWKA - po 24.03.2021 r., po 24.05.2021 r., po 24.07.2021 r.,
     - RZEZAWA, UL. DŁUGA -  po 30.03.2021 r., po 30.05.2021 r., po 30.07.2021 r.,
     - RZEZAWA (BEZ UL. DŁUGIEJ) -  po 01.04.2021 r., po 01.06.2021 r.,
     - OSTRÓW KRÓLEWSKI -  po 20.04.2021 r., po 20.06.2021 r.
     - BUCZKÓW – po 01.03.2021 r., po 01.05.2021 r., po 01.07.2021 r.,
     - ŁAZY - po 24.04.20201r., po 20.06.2021 r.
     - ŁAZY KIEBŁO - po 30.04.2021 r, po 30.06.2021 r.

W przypadku braku podania odczytu w ciągu 7 dni, faktury za dostawę wody/odprowadzenie ścieków zostaną wystawione na podstawie średniego zużycia z poprzednich miesięcy.

Wszelkie informacje umieszczene są na bieżąco na stronie internetowej GZGK w Rzezawie: www.gzgk.rzezawa.pl

czytaj dalej na temat: ODCZYT WODOMIERZA

ZAWIADOMIENIE

Utworzono dnia 09.03.2021

ZAWIAODOMIENIE

      Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie informuje, że w dniach 15.03.2021 r. (od godziny 9:00) oraz 16.03.2021 r. z uwagi na budowę węzła autostradowego w Bochni realizowanego przez firmę Strabag na podstawie umowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich, rozpoczną się prace związane z przebudową istniejącej magistrali wodociągowej zasilającej w wodę mieszkańców Gminy Rzezawa, polegające na przełączeniu istniejących sieci wodociągowych na nowe.

        W związku z powyższym MPWiK w Bochni Sp. z o.o. zmuszone jest dostarczać wodę do naszej Gminy poprzez wodociąg o mniejszej średnicy, skutkiem czego w tych dniach może dochodzić do spadku ciśnienia w sieci wodociągowej lub przerw w jej dostawie na terenie całej Gminy Rzezawa.

         Bieżące informacje w tej sprawie umieszczane będą na stronie internetowej GZGK w Rzezawie: www.gzgk.rzezawa.pl

         Przepraszamy za wynikłe utrudnienia.

 

15.03.2021r.:

 

                                                   

                                          

czytaj dalej na temat: ZAWIADOMIENIE

Kondolencje

Utworzono dnia 09.03.2021

Kondolencje

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 8 marca 2021 r. zmarł Pan Leszek Kopacz, długoletni pracownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunelnej w Rzezawie.

Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego żalu i współczucia składają Kierownik Zakładu - Sebastian Konopka wraz z pracownikami Gminnego Zakladu Gospodarki Komunalnej w Rzezawie.

czytaj dalej na temat: Kondolencje

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RZEZAWA

Utworzono dnia 16.10.2020

Od poniedziałku 19 pażdziernika 2020 r. do odwołania - ograniczenie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Rzezawa.
 

Szanowni Państwo,

obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. Jednym z najważniejszych zaleceń wszelkich służb epidemiologicznych jest silna rekomendacja pozostawania w domach i ogrniczenie spotkań. Dlatego w trosce o wspólne bezpieczeństwo, od poniedziałku, 19 pażdziernika 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Rzezawa oraz podległe mu jednostki całkowicie ograniczają bezpośrednią obsługę interesantów !!! W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo urząd będzie dostępny tylko dla pracowników.

- DO ODWOŁANIA URZĄD GMINY RZEZAWA WRAZ ZE WSZYSTKIMI JEDNOSTKAMI NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ MIESZKAŃCÓW ( wyjątkiem jest rejestracja zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego)

- Urzędnicy będą pracowali by załatwiać (w miarę możliwości) sprawy mieszkańców drogą elektroniczną.

W tej trudnej i wyjątkowej sytuacji liczymy na zrozumienie mieszkańców gminy Rzezawa i apelujemy o dostosowanie się do wszelkich zaleceń.

Zostańmy w domu!
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższych, Nie bądźmy obojętni na zdrowie drugiego człowieka, dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie. Proszę zwróćcie szczególną uwagę na ludzi starszych i osamotnionych, którzy być może potrzebują wsparcia i pomocy z naszej strony.

Więcej informacji na stornie Urzędu Gminy: https://www.rzezawa.pl/aktualnosc_Komunikat_Wojta_Gminy_Rzezawa___2

czytaj dalej na temat: KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RZEZAWA

Oferta pracy

Utworzono dnia 08.01.2021

Ogłoszenie o pracę na stanowisko Głównego Księgowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzezawie

Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- w poniedziałki godz. 9.00-17.00 - tel. (14) 685 85 65 lub tel. (14) 648 48 12
- od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00 - tel. (14) 685 85 65 lub tel. (14) 648 48 12

- w innych przypadkach  - tel. 605 262 894 - Tadeusz Mączka
 
 
Dane do wystawiania faktur:

Nabywca: Gmina Rzezawa,   ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
NIP: 868 10 21 294
 
Odbiorca: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
 

 

FORMULARZ ODCZYTU
WODOMIERZA

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat z tytułu: czynszów, wody, kanalizacji, opłat za wywóz nieczystości beczką asenizacyjną

Nr konta: 22 8591 0007 0080 0220 6066 0002

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 71

W poprzednim tygodniu: 86

W tym miesiącu: 385

W poprzednim miesiącu: 353

Wszystkich: 14177