Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie

Informacja dla Odbiorców Usług, dotycząca okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzezawa.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie informuje Odbiorców Usług, że zgodnie z art. 24g ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (teskt. jedn. Dz. U. z 200 r. poz. 2028) dotychczasowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania scieków obowiązująca na terenie Gminy Rzezawa zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na okres 3 lat, znak: KR.RZT.70.412.2021 z dnia 24.01.2022 r. stosowana będzie do dnia 21.02.2025 r.

 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

w Gminie Rzezawa w 2024 r.

 

WODA

Wysokość cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę od dnia 22.02.2024 r. do 21.02.2025 r.

l.p.

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

(netto + 8%VAT)

Dla odbiorców indywidualnych

1.

Woda – 1 m3

5,08

5,49

2.

Opłata stała abonamentowa

(zł/odbiorcy/okres rozliczeniowy-miesiąc)

5,75

6,21

Dla przedsiębiorstw i instytucji

1.

Woda – 1 m3

6,16

6,65

2.

Opłata stała abonamentowa

(zł/odbiorcy/okres rozliczeniowy-miesiąc)

5,75

6,21

 

 

ŚCIEKI

Wysokość cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 22.02.2024 r. do 21.02.2025 r.

l.p.

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

(netto + 8%VAT)

Dla odbiorców indywidualnych rozliczanych na podstawie odczytu wodomierzy

1.

Ścieki – 1 m3

4,86

5,25

2.

Opłata stała abonamentowa

(zł/odbiorcy/okres rozliczeniowy-miesiąc)

6,00

6,48

Dla odbiorców indywidualnych rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

1.

Ścieki – 1 m3

4,86

5,25

2.

Opłata stała abonamentowa

(zł/odbiorcy/okres rozliczeniowy-miesiąc)

5,50

5,94

Dla przedsiębiorstw i instytucji

1.

Ścieki – 1 m3

6,98

7,54

2.

Opłata stała abonamentowa

(zł/odbiorcy/okres rozliczeniowy-miesiąc)

6,00

6,48

 

 

 

Całość taryfy dostępna jest na stronie: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-krakowie-taryfy/decyzja-znak-kr-rzt-70-412-2021-z-dnia-24-stycznia-2022-r-o-zatwierdzeniu-taryf-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-rzezawa.html

 

Portal interesanta

Możliwość korzystania z Portalu Interesanta istnieje tylko w przypadku zawartej umowy na jednego odbiorcę np. Jan Kowalski. W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt osobisty celem przepisania umowy na jednego odbiorcę usługi.

Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- w poniedziałki godz. 9.00-17.00 - tel.(14) 648 48 12

- od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00 - tel. (14) 648 48 12

- w innych przypadkach  - tel. 726 442 598
 
 
 
Dane do wystawiania faktur:

Nabywca: Gmina Rzezawa,   ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
NIP: 868 10 21 294
 
Odbiorca: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
 

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.