Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1)    Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie reprezentowany przez Kierownika Jednostki.

2)    Kontakt do inspektora ochrony danych – Krzysztof Biela e-mail: iod@valven.pl.

3)    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań:

       - rozliczanie kosztów zakupu i sprzedaży wody oraz odbiór i odprowadzanie ścieków komunalnych z terenu Gminy,

       - utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych,

       - gospodarowanie lokalami komunalnymi będącymi w posiadaniu Gminy. 

       W/w zadania są zgodne ze Statutem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzezawie załącznik do Uchwały nr XIV/86/08 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18.04.2008r.

4)    Odbiorcą Państwa danych osobowych są: organy o których mowa w przepisach ustawy Prawo budowlane, ustawy o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i  przepisach odrębnych oraz Tauron, PGNiG tj. firmy powiązane z wykonaniem zadania.

5)    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rzeczowym wykazem akt Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 08.01.2018r. w sprawie wprowadzenia w życie jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji archiwalnej , instrukcji kancelaryjnej. 

6)    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

7)    mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;

8)    podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z realizacją zadań wymienionych w pkt. 3

9)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- w poniedziałki godz. 9.00-17.00 - tel. (14) 685 85 65 lub tel. (14) 648 48 12
- od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00 - tel. (14) 685 85 65 lub tel. (14) 648 48 12

- w innych przypadkach  - tel. 605 262 894 - Tadeusz Mączka
 
 
Dane do wystawiania faktur:

Nabywca: Gmina Rzezawa,   ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
NIP: 868 10 21 294
 
Odbiorca: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
 

 

FORMULARZ ODCZYTU
WODOMIERZA

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat z tytułu: czynszów, wody, kanalizacji, opłat za wywóz nieczystości beczką asenizacyjną

Nr konta: 22 8591 0007 0080 0220 6066 0002

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6