Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzezawie


Informcja o ilości kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze Kieronika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzezawie

Informujemy, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzezawie wpłynęły cztery oferty.

Na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się trzej kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.


Nabór na stanowsiko Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzezawie

Wójt Gminy Rzezawa ogłasza nabór na wolne kierownice stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzezawie.

Szczegóły na stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/ugrzezawa,a,1959071,wojt-gminy-rzezawa-oglasza-nabor-na-wolne-kierownice-stanowisko-urzednicze-kierownika-gminnego-zakla.html


Nabór na stanowsiko Inspektora Referatu Inwestycji i Drogownictwa

Wójt Gminy Rzezawa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Referatu Inwestycji i Drogownictwa

Szczegóły na stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/ugrzezawa,a,1956701,wojt-gminy-rzezawa-oglasza-nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-inspektor-referatu-inwestycji-i-drog.html


OFERTA PRACY!

Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzezawie poszukuje kandydatów na stanowisko Inkasent - Odczytywacz wodomierzy. Termin składania CV na dziennik podawczy GZGK w Rzezawie wyznacza się do dnia 14.06.2021 r. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej, zaadresowanej kopercie.

Szczegóły dotyczące zakresu obowiązków oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych na stanowisku dostępne są na stronie internetowej BIP: https://bip.malopolska.pl/gzgkrzezawa,a,1940088,ogloszenie-o-prace.html

Pytania dotyczące naboru proszę kierować bezpośrednio do mgr inż. Sebastiana Konopka - Kierownika GZGK w Rzezawie - nr tel.: 605 262 893

 


Ogłoszenie o pracę na stanowisko Głównego Księgowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzezawie

 


Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE!

Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunlanej w Rzezawie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy GŁÓWNY KSIĘGOWY (umowa na zastępstwo). Pełna treść ogłoszenia oraz wymagane załączniki znajdują się pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/gzgkrzezawa,m,339955,ogloszenia-o-pracenabory.html

 


Nabór na wolne stanowisko pracy : ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy:

ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY

 

Miejsce pracy: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie
                           (teren Gminy Rzezawa)

 

1. Wymagania niezbędne:

 

a) wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe – preferowane kierunki: instalacyjny (w branży: sanitarnej lub  gazowej) ,  budowlanej lub  mechanicznej,

b) znajomość pracy budowlanej i  zagadnień z zakresu instalacji wodno-kanalizacyjnych,

c) brak ograniczeń zdrowotnych do pracy fizycznej,

d) dyspozycyjność,

e) brak przeciwwskazań do pracy w trudnych warunkach terenowych i pogodowych,

f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

g) prawo jazdy kategorii B,

  1. Wymagania i umiejętności mile widziane:

a) staż pracy  w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym,

b) dodatkowe uprawnienia na pojazdy samochodowe,

c) prawo jazdy kategorii T lub C,

d) staż pracy przy eksploatacji oczyszczalni ścieków komunalnych,

e) uprawnienia i umiejętności  do pracy   minikoparką,

f) znajomość zgrzewania doczołowego i elektrooporowego rur,

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) obsługa i utrzymanie przepompowni ścieków,

b) prowadzenie prac montażowych, eksploatacyjnych, remontowych i konserwacyjnych na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych na sieci i przyłączach,

d) prowadzenie pojazdów służbowych oraz obsługa drobnego sprzętu budowlanego,

e) prowadzenie prac montażowych, eksploatacyjnych, remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych będących własnością Gminy Rzezawa.

f) wymiana i montaż nowych wodomierzy.

  1. Oferujemy:
  1. zatrudnienie w ramach umowy o pracę w  Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej -   na okres próbny 3 miesięcy (z  możliwością przedłużenia po okresie próbnym).
  2. pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  3. możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.
  1. Wymagane dokumenty:

a) CV wraz z podpisaną  klauzulą informacyjną i zgoda na przetwarzanie danych osobowych załączonych do oferty pracy,

b) list motywacyjny,

c) kopie dokumentów poświadczający posiadane wykształcenie i uprawnienia,

d) kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy)

e) inne dodatkowe kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (w terminie do dnia 29.08.2019 r.) :

-  osobiście w siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzezawie  (budynek Urzędu Gminy Rzezawa ul. Długa 21 pok. nr 11, w godzinach od 9:00-15:00).  

-  lub  pocztą elektroniczną na adres: gzgk@rzezawa.pl

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru i zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami.
 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w tablicy ogłoszeń ( przy pok. nr 11)  oraz  na stronie internetowej GZGK w Rzezawie www.gzgk.rzezawa.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy GZGK  pod numerem telefonu (14) 68 58 565.

ZAŁĄCZNIKI:

Nabór - Pracownik Wykwalifikowany sierpień 2019.docx

Nabór - Pracownik Wykwalifikowany sierpień 2019.pdf

 

Portal interesanta

Możliwość korzystania z Portalu Interesanta istnieje tylko w przypadku zawartej umowy na jednego odbiorcę np. Jan Kowalski. W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt osobisty celem przepisania umowy na jednego odbiorcę usługi.

Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- w poniedziałki godz. 9.00-17.00 - tel.(14) 648 48 12

- od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00 - tel. (14) 648 48 12

- w innych przypadkach  - tel. 726 442 598
 
 
 
Dane do wystawiania faktur:

Nabywca: Gmina Rzezawa,   ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
NIP: 868 10 21 294
 
Odbiorca: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
 

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2