Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie

 

CENNIK PRACY SPRZĘTU I TRANSPORTU

 

LP

Rodzaj sprzętu lub transportu 

Jednostka

Cena

Netto

1

Koparko-spycharka "Ostrówek"

postój

moto-godzina

60,00

moto-godzina

40,00

2

Minikoparka   WACKER  NEUSON model-ET 18

postój

moto-godzina

60,00

moto-godzina

40,00

3

Traktor "Ursus"

Postój

moto-godzina

55,00

moto-godzina

30,00

4

Traktor  Farmtrack

Postój

moto-godzina

55,00

moto-godzina

30,00

5

Beczka asenizacyjna - 3000 l.

kurs.

92,00

6

Samochód "Mercedes"

1 km jazdy

Godzina pracy

40,00

za 1km

2,00

7

Samochód Volkswagen Caddy

1 km jazdy

Godzina pracy

40,00

za 1km

2,00

8

Udrażniania kanalizacji sanitarnej przy użyciu  urządzenia wysokociśnieniowego "PYTON"

Usługa

65,00

9

Betoniarka

Godzina pracy

25,00

10

Spawarka/Zgrzewarka

Godzina pracy

35,00

11

Piła spalinowa

Godzina pracy

40,00

12

Agregat prądotwórczy -  mały

Godzina pracy

40,00

13

Agregat prądotwórczy  - duży

Godzina pracy

90,00

14

Kosiarka rotacyjna

Godzina pracy

90,00

15

Kosiarka bijakowa

Godzina pracy

90,00

16

Zadymiarka

Usługa 

90,00

 

II.

USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI

 

Lp.

Wyszczególnienie

Cena

netto

1

Zamknięcie i otwarcie zasuwy przyłączeniowej na zlecenie klienta

50,00

2

Ponowne plombowanie wodomierza głównego po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu przez odbiorcę usług, z przyczyn niezależnych od GZGK w Rzezawie.

20,00

3

 Ponowne plombowanie wodomierza głównego po samowolnym demontażu plomb  przez odbiorcę usług - bez powiadamiania GZGK w Rzezawie

100,00

4

Demontaż i montaż wodomierza na zlecenie klienta (np. rozmrożony wodomierz)

50,00

5

Opłata za czynności związane z przywróceniem dostawy wody

100,00

6

Koszenie boiska sportowego do gry w piłkę nożną sz.1

138,89

7

Opłata za samowolne odkręcenie lub zakręcenie zasuwy na przyłączu lub sieci

300,00

8

Montaż wraz z demontażem korka pneumatycznego na  kanalizacji sanitarnej -  zlecenie Inwestora lub Wykonawcy 

130,00

9

Zamknięcie zasuwy sieciowej (zasuw sieciowych) na czas nie dłuższy niż 6 godz.- planowe zamknięcie wody na zlecenie  Inwestora lub Wykonawcy

100,00

10

Otwarcie zasuwy sieciowej (zasuw sieciowych) wraz z odpowietrzaniem z hydrantów-  na zlecenie  Inwestora lub Wykonawcy

200,00

 

11

Odnalezienie istniejącej  zasuwy/studzienki na przyłączu  na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy

130,00

12

Opłata za naprawę uszkodzeń przyłącza lub sieci wodociągowej kanalizacyjnej spowodowanych z  winy Inwestora lub Wykonawcę

Według kalkulacji indywidualnej

13

Montaż hydrantu na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy

Według kalkulacji indywidualnej

14

Montaż zasuwy przyłączeniowej lub sieciowej na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy

Według kalkulacji indywidualnej

15

Regulacja istniejącej zasuwy/hydrantu/studzienki na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy

Według kalkulacji indywidualnej

16

Transport materiału pojazdem mercedes sprinter   lub przyczepą WIOLA na zlecenie Inwestora

Według kalkulacji indywidualnej

17

Inne prace zlecone  przez Gminę wykonywane w miarę posiadanych możliwości technicznych i organizacyjnych wynikające ze Statutu GZGK

Według kalkulacji indywidualnej

III.

Stawka roboczogodziny wynosi 15,00 zł. netto

IV.

Do kwot netto przedstawionych w zestawieniu doliczany będzie podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi 

Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- w poniedziałki godz. 9.00-17.00 - tel. (14) 685 85 65 lub tel. (14) 648 48 12
- od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00 - tel. (14) 685 85 65 lub tel. (14) 648 48 12

- w innych przypadkach  - tel. 605 262 894 - Tadeusz Mączka
 
 
Dane do wystawiania faktur:

Nabywca: Gmina Rzezawa,   ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
NIP: 868 10 21 294
 
Odbiorca: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
 

 

FORMULARZ ODCZYTU
WODOMIERZA

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat z tytułu: czynszów, wody, kanalizacji, opłat za wywóz nieczystości beczką asenizacyjną

Nr konta: 22 8591 0007 0080 0220 6066 0002

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6