Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie

 

CENNIK PRACY SPRZĘTU I TRANSPORTU

 

LP

Rodzaj sprzętu lub transportu 

Jednostka

Cena

Netto

1

Minikoparka   WACKER  NEUSON model-ET 18

postój

moto-godzina

72,00

moto-godzina

52,00

2

Traktor "Ursus"

Postój

moto-godzina

66,00

moto-godzina

36,00

3

Traktor  Farmtrack

Postój

moto-godzina

66,00

moto-godzina

36,00

4

Beczka asenizacyjna

kurs.

120,00

5

Samochód "Mercedes"

Godzina pracy

48,00

6

Samochód Volkswagen Caddy

Godzina pracy

48,00

7

Udrażniania kanalizacji sanitarnej przy użyciu  urządzenia wysokociśnieniowego "PYTON"

Usługa

80,00

8

Betoniarka

Godzina pracy

30,00

9

Spawarka/Zgrzewarka

Godzina pracy

42,00

10

Piła spalinowa

Godzina pracy

48,00

11

Agregat prądotwórczy -  mały

Godzina pracy

48,00

12

Agregat prądotwórczy  - duży

Godzina pracy

108,00

13

Kosiarka rotacyjna

Godzina pracy

108,00

14

Kosiarka bijakowa

Godzina pracy

108,00

15

Zadymiarka

Usługa 

108,00

 

II.

USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI

 

Lp.

Wyszczególnienie

Cena

netto

1

Zamknięcie i otwarcie zasuwy przyłączeniowej na zlecenie klienta

60,00

2

Ponowne plombowanie wodomierza głównego po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu przez odbiorcę usług, z przyczyn niezależnych od GZGK w Rzezawie

30,00

3

 Ponowne plombowanie wodomierza głównego po samowolnym demontażu plomb  przez odbiorcę usług - bez powiadamiania GZGK w Rzezawie

120,00

4

Demontaż i montaż wodomierza na zlecenie klienta (np. rozmrożony wodomierz)

60,00

5

Opłata za czynności związane z przywróceniem dostawy wody

120,00

6

Koszenie boiska sportowego do gry w piłkę nożną sz.1

185,19

7

Opłata za samowolne odkręcenie lub zakręcenie zasuwy na przyłączu lub sieci

350,00

8

Montaż wraz z demontażem korka pneumatycznego na  kanalizacji sanitarnej -  zlecenie Inwestora lub Wykonawcy 

150,00

9

Zamknięcie zasuwy sieciowej (zasuw sieciowych) na czas nie dłuższy niż 6 godz.- planowe zamknięcie wody na zlecenie  Inwestora lub Wykonawcy

120,00

10

Otwarcie zasuwy sieciowej (zasuw sieciowych) wraz z odpowietrzaniem z hydrantów-  na zlecenie  Inwestora lub Wykonawcy

220,00

 

11

Odnalezienie istniejącej  zasuwy/studzienki na przyłączu  na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy

150,00

12

Opłata za naprawę uszkodzeń przyłącza lub sieci wodociągowej kanalizacyjnej spowodowanych z  winy Inwestora lub Wykonawcę

Według kalkulacji indywidualnej

13

Montaż hydrantu na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy

Według kalkulacji indywidualnej

14

Montaż zasuwy przyłączeniowej lub sieciowej na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy

Według kalkulacji indywidualnej

15

Regulacja istniejącej zasuwy/hydrantu/studzienki na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy

Według kalkulacji indywidualnej

16

Transport materiału pojazdem mercedes sprinter   lub przyczepą WIOLA na zlecenie Inwestora

Według kalkulacji indywidualnej

17

Inne prace zlecone  przez Gminę wykonywane w miarę posiadanych możliwości technicznych i organizacyjnych wynikające ze Statutu GZGK

Według kalkulacji indywidualnej

III.

Stawka roboczogodziny wynosi 19,70 zł. netto

IV.

Do kwot netto przedstawionych w zestawieniu doliczany będzie podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi 

Portal interesanta

Możliwość korzystania z Portalu Interesanta istnieje tylko w przypadku zawartej umowy na jednego odbiorcę np. Jan Kowalski. W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt osobisty celem przepisania umowy na jednego odbiorcę usługi.

Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- w poniedziałki godz. 9.00-17.00 - tel.(14) 648 48 12

- od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00 - tel. (14) 648 48 12

- w innych przypadkach  - tel. 726 442 598
 
 
 
Dane do wystawiania faktur:

Nabywca: Gmina Rzezawa,   ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
NIP: 868 10 21 294
 
Odbiorca: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
 

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.