Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie

Warunki techniczne przyłączenia do sieci wod-kan., uzgodnienie projektu przyłączy wod-kan.

mgr inż. Sławomir Klimas – Kierownik GZGK w Rzezawie

tel. 605 262 893
tel. 14 648 48 17

 


Zgłaszanie awarii sieci i przyłączy wod-kan., odbiory techniczne sieci i przyłączy wod-kan.,bieżące utrzymanie i  eksploatacja sieci wod-kan., bieżąca eksploatacja  oczyszczalni ścieków w Borku i Okulicach.

mgr Tadeusz Mączka – Zastępca kierownika GZGK w Rzezawie

tel. 605 262 894
tel. 14 648 48 17

 


Sprawy z zakresu gospodarki finansowej zakładu

mgr Magdalena Zięba-Kołodziej – Główny Księgowy GZGK

tel. 14 648 48 11
 


Dziennik podawczy, obsługa klienta, księgowanie i ewidencjonowanie wydatków.   

mgr Sabina Krupa - Inspektor

tel. 14 648 48 12
 


Windykacja należności za niepłacenie faktur, księgowanie dochodów, zamówienia publiczne, przyjmowanie oświadczeń o ilości osób zamieszkujących

mgr Krzysztof Wszołek  - Inspektor

tel. 14 648 48 17
 


Opracowywanie warunków technicznych, obsługa klienta w zakresie wniosków o przyłączenie wod.-kan., ewidencja  punktów odbioru wody i kanalizacji, zawieranie/rozwiązywanie/przepisywanie umów z odbiorcami na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, aktualizacja danych

inż. Oliwia Baja - Pomoc administracyjna

                                                                                                                                               tel. 14 648 48 12
 


Sprawy z zakresu kadr oraz fakturowanie i rozlicznie należności za usługi pozostałe, fakturowanie należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki

lic. Anna Kłuś  – Inspektor  GZGK w Rzezawie

tel. 14 648 48 12
 


Andrzej Radecki –  Inkasent  GZGK w Rzezawie

tel. 14 648 48 12
 


Daniel Król –  Inkasent  GZGK w Rzezawie

tel. 14 648 48 12
 


Janina Czechmańska –  Pracownik gospodarczy

 


Pracownicy terenowi GZGK w Rzezawie:

Janusz Błąkała, Kazimierz Góra, Grzegorz Żądło, Tadeusz Bartoszek, Jerzy Zięba, Ryszard Stal, Mirosław Seremak, Damian Król, Andrzej Trąba.

Portal interesanta

Możliwość korzystania z Portalu Interesanta istnieje tylko w przypadku zawartej umowy na jednego odbiorcę np. Jan Kowalski. W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt osobisty celem przepisania umowy na jednego odbiorcę usługi.

Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- w poniedziałki godz. 9.00-17.00 - tel.(14) 648 48 12

- od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00 - tel. (14) 648 48 12

- w innych przypadkach  - tel. 726 442 598
 
 
 
Dane do wystawiania faktur:

Nabywca: Gmina Rzezawa,   ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
NIP: 868 10 21 294
 
Odbiorca: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
 

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.