Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy Rzezawa działającą jako jednostka budżetowa od 30.06.2008 r. na podstawie Uchwały nr XIV/89/08 Rady Gminy Rzezawa nadającej Statut jednostce. Siedzibą Zakładu jest budynek Urzędu Gminy w Rzezawie. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie został powołany w celu realizacji zadań własnych gminy polegających na dostarczaniu wody dla mieszkańców gminy oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków komunalnych. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie administruje również lokalami komunalnymi będącymi w posiadaniu Gminy.

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie świadczy usługi o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Rzezawa. Ich zakres dotyczy:

1. Zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

2. Wywozu nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym,

3. Usuwania awarii sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych,

4. Wykonywania prac remontowych sieci wod.-kan.,

5. Zawierania umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz pobierania opłat z tego tytułu,

6. Eksploatacji dwóch oczyszczalni ścieków: w Borku i Okulicach,

7. Administracji zasobami mieszkalnymi,

8. Działalności usługowej dla jednostek uspołecznionych oraz osób fizycznych,

9. Wykonywania innych usług na rzecz Gminy Rzezawa i jej jednostek organizacyjnych.

 

Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- w poniedziałki godz. 9.00-17.00 - tel. (14) 648 48 12

- od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00 - tel. (14) 648 48 12

- w innych przypadkach  - tel. 726 442 598
 
 
 
Dane do wystawiania faktur:

Nabywca: Gmina Rzezawa,   ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
NIP: 868 10 21 294
 
Odbiorca: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
 

 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat z tytułu: czynszów, wody, kanalizacji, opłat za wywóz nieczystości beczką asenizacyjną

Nr konta: 22 8591 0007 0080 0220 6066 0002

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1