Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie

AKTUALNOŚCI, strona 3:

Zawiadomienie o braku wody- Poniedziałek (07.06.2021 r.)

Utworzono dnia 04.06.2021

ZAWIADOMIENIE O BRAKU WODY

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie  dnia 04.06.2021r. został poinformowany przez dyżurnego pogotowia wodociągowego MPWiK w Bochni o awarii magistrali wodociągowej DN 400 PCV zlokalizowanej na terenie miasta Bochnia (przewidywany przez MPWiK Bochnia termin usunięcia awarii na dzień 11.06.2021 r. może ulec zmianie).

W związku z powyższym od dnia 07.06.2021 r. (poniedziałek) od godziny 7.30 występować będą przerwy w dostawie wody lub chwilowe spadki ciśnienia wody w sieciach wodociągowych we wszystkich miejscowościach Gminy Rzezawa.
 
Wszelkie informacje przekazane od MPWiK Bochnia na bieżąco umieszczane będą na stornie internetowej GZGK w Rzezawie 
https://gzgk.rzezawa.pl/
 

Link do strony MPWiK w Bochni dot. awarii sieci: http://www.mpwikbochnia.pl/index.php/awarie-i-remonty


Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Zawiadomienie

Utworzono dnia 28.05.2021

Z A W I A D O M I E N I E

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie informuje, że w w dniu 31.05.2021 r. (tj. poniedziałek) od godziny 8:30 do godziny 15:00 mogą nastąpić wahania ciśnienia wody lub chwilowe przerwy w jej dostawie w miejscowości Łazy. Utrudnienia spowodowane będą koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej pry ulicy Bocheńskiej w miejscowości Rzezawa.

Zawiadomienie - brak wody

Utworzono dnia 27.05.2021

 

ZAWIADOMIENIE - BRAK WODY

Gminny Zakład Gospdoarki Komunalnej w Rzezawie informuje, że w dniu 31.05.2021 r. (tj, poniedziałek) od godziny 8:30 do godziny 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Rzezawa. Dotyczyć będzie rejonu:

- ulicy Bocheńskiej,

- ulicy Akacjowej,

- ulicy Wieczystej,

- ulicy Kościelnej - od skrzyżowania ulic Bocheńskiej i Akacjowej do numeru 12.

Wyłączenie wody spowodowane będzie koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej.

GZGK w Rzezawie informuje, że bezpośrednio po wznowieniu dostawy wody mogą nastąpić wahania ciśnienia wody.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

czytaj dalej na temat: Zawiadomienie - brak wody

Oferta pracy

Utworzono dnia 25.05.2021

OFERTA PRACY!

Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzezawie poszukuje kandydatów na stanowisko Inkasent - Odczytywacz wodomierzy. Termin składania CV na dziennik podawczy GZGK w Rzezawie wyznacza się do dnia 14.06.2021 r. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej, zaadresowanej kopercie.

Szczegóły dotyczące zakresu obowiązków oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych na stanowisku dostępne są na stronie internetowej BIP: https://bip.malopolska.pl/gzgkrzezawa,a,1940088,ogloszenie-o-prace.html

Pytania dotyczące naboru proszę kierować bezpośrednio do mgr inż. Sebastiana Konopka - Kierownika GZGK w Rzezawie - nr tel.: 605 262 893

czytaj dalej na temat: Oferta pracy

Wesołego Alleluja!

Utworzono dnia 01.04.2021

Ograniczenia w obsłudze interesantów w GZGK w Rzezawie

Utworzono dnia 19.03.2021

Szanowni Państwo !

Obecnie kluczowe znacznie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. Jednym z najważniejszych zaleceń wszystkich służb epidemiologicznych jest silna rekomendacja pozostawania w domach i ograniczenie spotkań. Dlatego w trosce o wspólne bezpieczeństwo od poniedziałku 22 marca 2021 r. do odwołania Urząd Gminy Rzezawa oraz podległe mu jednostki całkowicie ograniczają bezpośrednią obsługę interesantów!!! W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo urząd będzie dostępny tylko dla pracowników.

- DO ODWOŁANIA URZĄD GMINY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RZEZAWIE NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ MIESZKAŃCÓW (wyjątkiem jest rejestracja zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego)

- Urzędnicy będą pracowali, by załatwić (w miarę możliwości) sprawy mieszkańców drogą telefoniczną, elektroniczną: 14 648 48 12, gzgk@rzezawa.pl.

W tej trudej i wyjątkowej sytuacji liczymy na zrozumienie mieszkańców gminy Rzezawa i apelujemy o dostosowanie się do wszelkich zaleceń.

Zostańmy w domu!!!
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższych. Nie bądźmy obojętni na drugiego człowieka, dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie. Proszę zwróćcie szczególną uwagę na ludzi starszych i osamotnionych, którzy być może potrzebują wsparcia i pomocy z naszej strony. 

Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można składać elektronicznie za posrednictwem poczty email: gzgk@rzezawa.pl.

Informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy urzędu po numerami:

- Sekretariat: 14 648 48 00
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze, Dobry Start, KDR): 14 648 48 03
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (pomoc społeczna): 14 648 48 04
- Podatki: 14 648 48 06
- Gospodarowanie Odpaami Komunalnymi: 14 648 48 07
- Kasa:14 648 48 8
- Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody osobiste: 14 648 48 10
- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej: 14 648 48 12
- Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli (księgowość, płace): 14 648 48 15
- Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli (kadry, stypendia, dowóz uczniów, młodociani): 14 648 48 16
- Dzaiałaność Gospodarcza: 14 648 48 18
- Rolnictwo: 14 648 48 21
- Budownictwo: 14 648 48 22

- Inwestycje: 14 648 48 26
- Ochrona środowiska, Drogownictwo: 14 648 48 27

czytaj dalej na temat: Ograniczenia w obsłudze interesantów w GZGK w Rzezawie

ZAWIADOMIENIE O BRAKU WODY

Utworzono dnia 16.03.2021

ZAWIADOMIENIE O BRAKU WODY

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie informuje, że w dniu 18.03.2021 r. (tj. czwartek) od godziny 8:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Łazy-Kiebło. Wyłącznie wody spowodowane jest koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej DN 90 PCV.

                             Za wynikłe utrudnienia, przepraszamy.

czytaj dalej na temat: ZAWIADOMIENIE O BRAKU WODY

ODCZYT WODOMIERZA

Utworzono dnia 12.11.2020

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z zaleceniami dotyczącymi zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, jakie zostały wprowadzone w dniu 21.12.2020r., Inkasenci mają ograniczone możliwości odczytywania stanów wodomierzy w Państwa domach. Zgodnie z okresami rozliczeniowymi Inkasenci będą wychodzić w teren, jednak w trosce o wzajemne bezpieczeństwo nie będą wchodzić do pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze. Zawiadomienia o podanie stanów wodomierza będą zostawiać w Państwa skrzynkach pocztowych.

Prosimy o podawanie RZECZYWISTYCH odczytów we własnym zakresie:

1. Poprzez formularz odczytu wodomierza, który dostępny jest na stronie zakładu: www.gzgk.rzezawa.pl, (zakładaka: Podaj stan wodomierza)
2. Mailowo: na adres odczyt@gzgk.rzezawa.pl
- w mailu należy podać: stan wodomierza oraz dane odbiorcy usług (Imię, Nazwisko, Adres budyku oraz kontakt telefoniczny (w przypadku konieczności wyjaśnień)),
3. Telefonicznie pod numer GZGK w Rzezawie: (14) 648 48 12 lub (14) 685 85 65
- godziny pracy GZGK w Rzezawie: Poniedziałek: 9:00-17:00, Wtorek-Piątek: 7:00-15:00.

Prosimy o podawanie odczytów wodomierzy w terminie zgodnym z rozpiską tras dla poszczególnych miejscowości:

Prosimy o podawanie odczytów wodomierzy w terminie zgodnym z rozpiską tras dla poszczególnych miejscowości:
     - KRZECZÓW – po 05.03.2021 r., po 05.05.2021 r., po 05.07.2021 r.,
     - BOREK – po 12.03.2021 r., po 12.05.2021 r., po 12.07.2021 r.,
     - DĄBRÓWKA – po 16.03.2021 r., po 16.05.2021 r., po 16.07.2021 r.,
     - DĘBINA – po 19.03.2021 r., po 19.05.2021 r., po 19.07.2021 r.,
     - OKULICE -  po 19.03.2021 r., po 19.05.2021 r., po 19.07.2021 r.,
     - BRATUCICE – po 21.03.2021 r., po 21.05.2021 r., po 21.07.2021 r.,
     - JODŁÓWKA - po 24.03.2021 r., po 24.05.2021 r., po 24.07.2021 r.,
     - RZEZAWA, UL. DŁUGA -  po 30.03.2021 r., po 30.05.2021 r., po 30.07.2021 r.,
     - RZEZAWA (BEZ UL. DŁUGIEJ) -  po 01.04.2021 r., po 01.06.2021 r.,
     - OSTRÓW KRÓLEWSKI -  po 20.04.2021 r., po 20.06.2021 r.
     - BUCZKÓW – po 01.03.2021 r., po 01.05.2021 r., po 01.07.2021 r.,
     - ŁAZY - po 24.04.20201r., po 20.06.2021 r.
     - ŁAZY KIEBŁO - po 30.04.2021 r, po 30.06.2021 r.

W przypadku braku podania odczytu w ciągu 7 dni, faktury za dostawę wody/odprowadzenie ścieków zostaną wystawione na podstawie średniego zużycia z poprzednich miesięcy.

Wszelkie informacje umieszczene są na bieżąco na stronie internetowej GZGK w Rzezawie: www.gzgk.rzezawa.pl

czytaj dalej na temat: ODCZYT WODOMIERZA

ZAWIADOMIENIE

Utworzono dnia 09.03.2021

ZAWIAODOMIENIE

      Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie informuje, że w dniach 15.03.2021 r. (od godziny 9:00) oraz 16.03.2021 r. z uwagi na budowę węzła autostradowego w Bochni realizowanego przez firmę Strabag na podstawie umowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich, rozpoczną się prace związane z przebudową istniejącej magistrali wodociągowej zasilającej w wodę mieszkańców Gminy Rzezawa, polegające na przełączeniu istniejących sieci wodociągowych na nowe.

        W związku z powyższym MPWiK w Bochni Sp. z o.o. zmuszone jest dostarczać wodę do naszej Gminy poprzez wodociąg o mniejszej średnicy, skutkiem czego w tych dniach może dochodzić do spadku ciśnienia w sieci wodociągowej lub przerw w jej dostawie na terenie całej Gminy Rzezawa.

         Bieżące informacje w tej sprawie umieszczane będą na stronie internetowej GZGK w Rzezawie: www.gzgk.rzezawa.pl

         Przepraszamy za wynikłe utrudnienia.

 

15.03.2021r.:

 

                                                   

                                          

czytaj dalej na temat: ZAWIADOMIENIE

Kondolencje

Utworzono dnia 09.03.2021

Kondolencje

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 8 marca 2021 r. zmarł Pan Leszek Kopacz, długoletni pracownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunelnej w Rzezawie.

Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego żalu i współczucia składają Kierownik Zakładu - Sebastian Konopka wraz z pracownikami Gminnego Zakladu Gospodarki Komunalnej w Rzezawie.

czytaj dalej na temat: Kondolencje

Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- w poniedziałki godz. 9.00-17.00 - tel. (14) 685 85 65 lub tel. (14) 648 48 12
- od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00 - tel. (14) 685 85 65 lub tel. (14) 648 48 12

- w innych przypadkach  - tel. 605 262 894 - Tadeusz Mączka
 
 
Dane do wystawiania faktur:

Nabywca: Gmina Rzezawa,   ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
NIP: 868 10 21 294
 
Odbiorca: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
 

 

FORMULARZ ODCZYTU
WODOMIERZA

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat z tytułu: czynszów, wody, kanalizacji, opłat za wywóz nieczystości beczką asenizacyjną

Nr konta: 22 8591 0007 0080 0220 6066 0002

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 77

W poprzednim tygodniu: 85

W tym miesiącu: 309

W poprzednim miesiącu: 760

Wszystkich: 11619